Trnje

rkt župa krista kralja

 

 

Rujan

P 1  Jošua (St. Zav.), Egidije opat, Kristin Huguet i dr. španjolski mučenici

S 2  Teodota i sinovi mučenici, Brokard pustinjak, Ivan M. d’Allemans b. i pariški mučenici

N 3  22. NEDJELJA kroz godinu; Grgur Veliki, papa i crkveni naučitelj, Marino

P 4  Mojsije prorok, Rozalija dj. i pustinj., Marija-Dina Belanger dj., Bernard Grau muč.

U 5  Majka Terezija iz Kalkute utemelj., Kvinto muč., Ivan Dobri od Siponta, opat

S 6  Zaharija prorok (St. Zav.), Donacijan b. i dr. afrički mučenici, Mihael Czartoryski muč.

Č 7  Marko Križevčanin muč., Stjepan Pongr. i Melhior Grodz. muč., Toma Tsuji i dr. muč.

P 8  Rođenje Bl. Dj. Marije – Mala Gospa; Fridrik Ozanam, Adam Bargelski Dachau muč.

S 9  Petar Claver, Jakov Laval, Franjo Garate

N 10  23. NEDJELJA kroz godinu; Nikola Tolentino, Pulherija carica

P 11  Proto i Hijacint muč., Petar Alc. Larrayoz muč., Gašpar i dr. japanski mučenici

U 12  Ime Marijino, Franjo Ch’oe Kyong-hwan, muč.

S 13  Ivan Zlatousti b. i crkveni naučitelj, Amato opat, Aurelije muč.

Č 14  Uzvišenje svetoga Križa, Albert jeruzalemski b. i muč.

P 15  Gospa Žalosna, Albin b., Kamilo Costanzo muč.

S 16  Kornelije papa i muč., Ciprijan b. i muč., Eufemija muč., Ludmila muč.

N 17  24. NEDJELJA kroz godinu; Robert Bellarmino b. i crkveni naučitelj, Hildegarda iz Bingena, dj. i crkvena naučiteljica

P 18  Josip Kupertino, Ariana muč., David Okelo i Gildo Irwa afrički mučenici

U 19  Januarije b. i muč., Emilija dj. i utemelj., Teodor Kanterberijski b., Hijacint Gonzalez muč.

S 20  Andrija Kim i korejski muč., Eustahije muč.

Č 21 Matej apostol i evanđelist, Jona prorok (St. Zav.), Maura dj.

P 22  Emerita muč., Mauricije i dr. muč., Bazila muč., German Andreu muč.

S 23  Zakarija i Elizabeta – roditelji Ivana Krst., Lino papa i muč., Gerard muč., Pater Pio, kvatre

N 24  25. NEDJELJA kroz godinu; Anton M. Slomšek b.

P 25  Kleofa, Firmin (Tvrtko) b., Sergije pustinjak

U 26  Kuzma i Damjan muč., Pavao VI. papa., Leon Marti muč.

S 27  Vinko Paulski utemelj., Elzearij i Delfina supružnici

Č 28  Vjenceslav muč.,  Lovro Ruiz i dr. filipinski mučenici

P 29  Mihael, Gabrijel, Rafael – arkanđeli

S 30  Jeronim, crkveni naučitelj, Grgur armenski b., Franjo Borgija